Nyheter

Naturskyddsföreningen: ”Industrin slipper undan utsläppskraven”

Klimaträttsutredningen lyckas inte med sitt viktigaste uppdrag – att se till att utsläpp av växthusgaser från den befintliga industrin minskar.

Den industri som står för hälften av alla klimatutsläpp i Sverige slipper fortsatt undan.

Det skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Dagens Industri. Föreningen kräver nu att regeringen ser till att alla tillstånd till alla verksamheter som använder fossila bränslen omprövas så att klimatkrav kan ställas.

– Den industri som står för hälften av alla klimatutsläpp i Sverige har inga direkta krav på minskningar av klimatpåverkande utsläpp från sin verksamhet i sina tillstånd, trots att det är fullt möjligt att ställa krav på exempelvis energieffektivisering. Den tunga industrin i Sverige måste få skärpta krav om vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I förra veckan presenterade Klimaträttsutredningen sitt delbetänkande. En nyhet i utredningen är att det går att ställa krav som leder till utsläppsminskningar även på de verksamheter som omfattas av EU:s utsläppshandel.

Idag har dessa verksamheter inga klimatkrav i sina tillstånd. Men trots utredningens slutsats kommer det inte att leda till utsläppsminskningar från verksamheter som redan har tillstånd. Anledningen är att industrin sitter med i princip eviga tillstånd utan krav, och utredningens förslag tillämpas bara vid nya tillståndsprövningar.

– Det är flera mycket bra förslag i utredningen, men tyvärr når den inte hela vägen fram. Den tunga industrin med befintliga tillstånd kommer inte att få krav på att minska utsläppen från sin verksamhet på många är ännu, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

I stället för skarpa förslag för de verksamheter som har tillstånd föreslås en ny utredning.

Naturskyddsföreningen ställer i debattartikeln tre krav på regeringen.

Det är:

Den nya utredningen om omprövning och tidsbegränsning av tillstånd till den tunga industrin tillsätts omedelbart

Utredaren får i uppdrag att ta fram en nationell omställningsplan för omprövning av industrins tillstånd så att utsläppen börjar minska nu och inte sen

Alla tillstånd till alla verksamheter som ger upphov till utsläpp av växthusgaser upphör att gälla senast 2030, därefter krävs dispens – först då kan klimatmålen tas på allvar

Upprinnelsen till Klimaträttsutredningen är en punkt i januariavtalet, där det står att All relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Utredningen fick sedan i uppdrag att se över miljöbalken och främst prövningen av de verksamheter som står för störst utsläpp av växthusgaser.

Läs debattartikeln i Dagens Industri.