Nyheter

MLT skapar ny industrigrupp med sikte på industriell utveckling och förvärv

MLT har fattat beslutet att dela upp sin verksamhet i två delar, dels corporate finance rådgivning genom det helägda dotterbolaget MLT Corporate Finance, dels industriella investeringar genom dotterbolaget Mellansvensk Industrigrupp AB.

Initialt kommer investeringarna i SENS, Motala Verkstad Group, SENS Färdig Värme och CorPower föras till gruppen. MIAB kommer bedriva ett aktivt styrelsearbete, och siktar på att över tid göra ytterligare förvärv.

Motala Verkstad Group är ett av Sveriges äldsta industribolag, med sin vagga i Göta Kanals skapande.

Idag består koncernen av Motala Verkstad, Sjölanders Mekaniska, Lidköpings Mekaniska Verkstad och Blue Future-koncernen i Kristinehamn.

Huvudfokuset är mekanisk bearbetning, men koncernen har även unika kompetenser inom svets, slipning, montage och service. MVGs kunder finns främst inom medicinteknik, livsmedelsindustri, marina framdrivningssystem och verkstadsindustri.

SENS är ett spännande bolag som står inför en stor förändring i och med samgåendet med Pumped Hydro Storage. Det kommer skapa ett bolag med en unik kompetens inom energilagring, både för el och för värme/kyla.

Kärnan bygger på de innovationer som SENS och PHS utvecklat, och som genom samgåendet kommer kunna dra nytta av samma utvecklingsresurser. PHS har sedan tidigare fått stöd från Energimyndigheten och EU för implementeringen av sin teknik, och även SENS har fört sådana diskussioner med svenska myndigheter.

SENS Färdig Värme driver bland annat fjärrvärmeanläggningar i Branäs och Kungsberget, vilka är under stadig expansion. Tanken är att bolaget vid vissa kundaffärer som SENS genomför skall kunna ta ansvar för ägande och finansiering för det fall kunden önskar köpa färdig värme snarare än den fysiska anläggningen.

Gruppen har även en mindre investering i CorPower, ett bolag verksamt inom vågkraft.

Totalt sett kommer MIAB gruppen initialt att omsätta över 300 miljoner kronor med ett EBITDA på ca 15 miljoner kronor.

Verksamheten inom MLT Corporate Finance kommer fortsatt bedrivas i huvudsak av MLTs partners, men med associerade partners för specifika projekt. Verksamheten beräknas omsätta ca 15 miljoner kronor under 2021. Under 2021 har MLT Corporate Finance stängt M&A affärer motsvarande ett affärsvärde på ca en halv miljard kronor för flera börsnoterade koncerner.