Nyheter

Webinarium: Skogsindustridag hos KIWA

KIWA:s storslagna Skogsindustridagar som brukar hållas i Sundsvall var i år reducerade till en Skogsindustridag som genomfördes i form av ett webinarium.

Välmeriterade föreläsare blickade bakåt när det handlade om erfarenhetsåterföring från besiktningsarbeten och skadefall. Flera av föreläsarna blickade i stället framåt och gav en försmak om vad framtiden har att erbjuda skogsindustrin.

Med sin inledningspresentation svarade Caroline Ankerfors för en av framåtblickarna. Hon arbetar som enhetschef på RISE. Caroline Ankerfors berättade vad RISE kan göra för skogsindustrin och redovisade också några övergripande trender framåt.

RISE är ett statligt bolag som idag omfattar en rad forskningsinstitut, bland annat det som innan 2003 hette STFI. Här finns forskare, laboratorier och pilotanläggningar som omfattar hela förädlingskedjan, från träråvara till och med en pappers- eller kartongprodukt som är konverterad och färdig.

– Vi kan exempelvis följa vad som händer med fibern från att den finns i träet, via kokning, eventuell malning och genom övriga processer fram till färdig produkt, berättade Caroline Ankerfors. RISE kan mäta det mesta under vägen, sammanställa och slutligen utvärdera data.

Pilotmaskin

En viktig resurs är pilotpappersmaskinen FEX. I den går det att prova utfallet av processförändringar, om- och tillbyggnader. Givetvis mycket bättre att testa här i stället för på brukens fullskaliga maskiner.

Hela pilotmaskinen har laserskannats och en 3D-modell har framställts. Idag kan forskarna ta på sig AR-glasögon och jobba med maskinen där positionerad information finns tillagd i 3D-bilden. Samtidigt går det att kommunicera direkt med partners på helt andra håll i världen.

Caroline Ankerfors fortsatte med att hänvisa till globala trender, med bland annat ökad digitalisering och krav på att lösa miljöproblem. Hon tog sedan fasta på tre inriktningsområden för RISE och skogsindustrin: förpackningar, vattenresurser och digitalisering.

Eco-design ser till att konstruktion och tillverkningsprocesser för förpackningar blir hållbara. Eco-management ska bland annat svara för att inget avfall uppkommer, att förpackningarna blir återanvända eller återvunna. Kartong- och förpackningsutvecklarnas utmaningar är många. En förpackning ska hålla ihop bra, inte riskera att det förpackade drabbas av skador; samtidigt ska den vara nedbrytbar om den hamnar i naturen. När fibrerna till slut är nedslitna och materialet går till förbränning ska inte mer koldioxid släppas ut än som bundits från början när trädet växte upp i skogen.

Vattenresurser har vi hittills ganska gott om i Sverige, men globalt är dessa en stor utmaning. Här används uttrycket ”Water Footprint” i analogi med ”Carbon Footprint”. Utländska intressenter efterfrågar vattenhushållning även hos svenska tillverkare. Dessutom finns pengar att spara för bruken om vattenanvändningen minskas på rätt sätt.

Fortsatt digitalisering

Som man förstår från tillämpningen av AR-glasögon i arbetet med pilotmaskinen så digitaliserar RISE också sin egen verksamhet. Det handlar om att mäta, modellera, analysera, förstå och föreslå lösningar. RISE mäter för att bland annat kartlägga variabilitet, identifiera källor till dem och skapa system för tidiga varningar. Man ser fram mot att även tillämpa ML – Machine Learning.

– Även inom digitalisering jobbar vi med hela värdekedjan. Vi kan framställa datamodeller som gör att man kan förstå, förutse och föreslå bland annat alternativa processlösningar, avslutade Caroline Ankerfors.

På bilden: Pilotmaskinen FEX hos RISE är en viktig forsknings- och utvecklingsresurs

Foto: RISE