Nyheter

Kortare ledtider och smartare processer i Noxor Group AB

Noxor Group har förvärvat ENBEMA Teknisk Materialhantering AB. Dessutom blir Noxor Group AB hundraprocentig ägare av Fellingsbro Mekaniska AB (FMAB), tidigare delägt av Noxor Group AB.

– Anledningen till förändringarna är att de stärker oss som organisation och koncern, säger Patrick Ingvarsson, VD, Noxor AB. Vi kan korta ledtiderna och får smartare processer med FMAB som helägt bolag.

– När det gäller ENBEMA breddar förvärvet vår kundbas. De har ett annat kundsegment än Noxor, samt en produktkatalog som överensstämmer med vår, tillägger Patrick Ingvarsson.

ENBEMA Teknisk Materialhantering AB projekterar, konstruerar och levererar transportutrustning för bland annat bulkgods och pulver, med kunder främst inom tung processindustri. ENBEMA har ingen egen tillverkning utan samarbetar med befintliga verkstäder.

Peter Carlsson, ägare till ENBEMA, anser att det är rätt tidpunkt att avyttra bolaget.

– Det känns bra att det är just Noxor Group som går in som ägare, inte minst för kundernas skull. Vi ligger nära varandra i produktutbud och har respekterat varandras domäner i konkurrensen. Dessutom var det rätt läge för mig att avyttra bolaget, nu när jag snart börjar mitt nya liv som pensionär.

Fakta Noxor Group AB

Noxor är ingenjörsfirman som konstruerar, levererar och monterar utrustning och system för mekanisk materialhantering och bulkgods för industrin. Kunder: energiverk, cellulosaindustri, cementindustri och kemisk industri.

Bameco AB är även det en ingenjörsfirma, specialiserad på pneumatisk sändning och transport av pulvermaterial främst mot gjuterier, stålverk och energiverk.

FMAB är en mekanisk verkstad med inriktning på den tyngre industrin. Med plåt- och svetsverkstad, skärande bearbetning samt ytbehandling bestående av blästring samt lackering erbjuder man kunderna kompletta leveranser.