Nyheter

Hans Dahlgren och Ibrahim Baylan: ”Pandemin kräver en ny industristrategi”

”En europeisk industristrategi måste förbättra våra möjligheter att möta kommande kriser. Som pandemin gjort klart för oss alla är vissa varuflöden inte tillförlitliga i krissituationer. Vi måste diversifiera värdekedjor, inom unionen och globalt.”

Det skriver Hans Dahlgren, EU-minister (S) och Ibrahim Baylan, näringsminister (S) i en debattartikel i Dagens Industri:

”En europeisk industristrategi måste förbättra våra möjligheter att möta kommande kriser. Som pandemin gjort klart för oss alla är vissa varuflöden inte tillförlitliga i krissituationer. Lagerhållning av exempelvis sjukvårdsmateriel kan vara en del av lösningen. Men det är omöjligt att veta vad nästa kris blir, och vilka resurser som då behövs. Därför räcker det inte med stora beredskapslager.”

”Fokus för EU:s industripolitik bör vara på att förbättra ramvillkoren i Europa och se till att alla företag kan växa och ställa om. I särskilda fall, när marknaden inte själv förmår att ta det extra steget mot den gröna eller digitala omställningen, kan det finnas behov av riktade stöd till strategiskt utpekade industriella ekosystem.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/pandemin-kraver-en-ny-industristrategi/

Bild av SatyaPrem