Nyheter

ABB lanserar ny version av ABB Ability™ Performance Optimization for hoists

Den digitala tjänsten, som använder dataövervakning av nyckeltal och som möjliggörs genom den molnbaserade plattformen ABB Ability™ Edgenius, kommer att minimera risker ytterligare, förbättra drifttider samt ge prediktiv underhållsinformation och fjärrsupport till kunder för underjordsgruvor.

ABB har lanserat en ny version av sin ABB Ability™ Performance Optimization for hoist, en digital tjänst som är utformad för att förbättra drifttid, tillgänglighet, prestanda och produktivitet för gruvspel genom att tillhandahålla agerbar information om nyckeltal (KPI:er). ABB Ability™ Edgenius möjliggör snabb analys och insikt i gruvspelets tillstånd.

Dashboards har skapats för att visa viktig information från gruvspelen med KPI:er organiserade i kategorierna prestanda, övervakning och säkerhet, ett resultat av samarbete mellan kunder och ABB-experter. Dessutom är Edgenius-plattformen flexibel, skalbar och uppfyller de högsta nivåerna för cybersäkerhet.

Prediktiv analys av tillståndet för ett gruvspel förhindrar oväntade, tidskrävande och kostsamma stilleståndstider. Med ABB Ability™ Performance Optimization for hoists kan ABB:s gruvkunder arbeta med tillståndsbaserad övervakning. Data analyseras sedan säkert för att skapa agerbara insikter som kan öka produktionsprestanda, identifiera säkerhetsrisker och optimera underhållsarbetet.

ABB Ability™ Performance Optimization for hoists kopplar ihop gruvspelskunder världen över med experter på distans i ABB:s Collaborative Operations Centers. Gruvspelen övervakas dygnet runt vilket medför att potentiella problem identifieras innan de inträffar och nödvändiga åtgärder kan tas vid rätt tidpunkt. Detta förbättrar både tillgängligheten på utrustningen och den övergripande säkerheten för gruvdriften.

Tjänsten kan börja användas direkt av ABB:s befintliga kunder där den nya lösningen baserad på ABB Ability™ Edgenius skapar ett digitaliserat arbetssätt kring att jobba med rapporter vilket i sin tur ökar transparensen. Dashboards är tillgängliga genom ABB Ability™ cloud på ett cybersäkert sätt. Via myABB business portal kan kunder följa ABB:s åtgärder i realtid. Detta minskar kravet på personliga underhållsbesök och resor, vilket sparar tid och sänker ABB:s koldioxidavtryck.

– Det vi har gjort är att vi har skapat en cybersäker brygga mellan informationsteknologi (IT) och operativ teknik (OT) av våra kunders affärsverksamheter, säger Bengt Hedlund, Global Service Manager Hoisting på ABB. Det är så här vi utvecklas över hela vår kundbas vilket skapar mer ansluten infrastruktur, och som resulterar i ett närmare samarbete och ökad transparens när det gäller realtidsrapportering och åtgärder.

– Vi kan sätta KPI:er tillsammans med kunder och övervaka framstegen. Om något resultat avviker och inte uppnår de förväntade optimala nivåerna kan vi göra ändringar snabbt.

ABB lanserade nyligen ABB Ability™ Safety Plus för gruvspel, en serie säkerhetsprodukter för gruvspel som ger gruvindustrin den högsta tillgängliga säkerhetsnivån för personal och utrustning. Produkterna inkluderar Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), Safety Plus Hoist Protector (SPHP) och Safety Plus Brake System (SPBS) inklusive Safety Brake Hydraulics (SBH). Denna lösning kan användas för att överföra prestandadata och testresultat till ABB Ability™ Performance Optimization for hoists för vidare analys. Processdata (hastighet, position, bromstryck, temperatur, tid, ställdonsposition) loggas och analyseras för att göra det möjligt för ingenjörer på plats att identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder.