Nyheter

Ny undersökning: Över hälften vill att AP-fonderna slutar investera i fossila bolag

De statliga AP-fonderna som förvaltar svenskarnas pensionspengar har investeringar värda över 15 miljarder kronor i några av världens största kol, olje- och gasbolag.

Nu visar en ny undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen att en majoritet av svenska folket vill att de ska sluta med det.

– Det här bekräftar vad vi länge har trott. Svenska folket vill inte att deras pensionspengar ska investeras i verksamhet som eldar på klimatkrisen, utan i verksamhet som försöker lösa den, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Undersökningen från Kantar Sifo visar att drygt varannan person, 51 procent, anser att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag. Ungefär var fjärde svarar vet inte, medan en dryg fjärdedel stödjer investeringarna. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att AP-fonderna ska sluta investera våra pensionspengar i fossila bolag.

Undersökningen visar också att två av tre, 67 procent, tycker det är mycket eller ganska viktigt att deras egna pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart.

– Det här är en tydlig signal från svenska folket. Genom att överge fossila bolag och i stället satsa mer på klimatsmarta investeringar kan AP-fonderna bli ett föredöme i omställningen och visa vägen för resten av finansbranschen, säger Karin Lexén.

AP-fonderna har gjort framsteg under 2020 och minskat sina innehav i fossila bolag, men mycket arbete återstår. Naturskyddsföreningens rapport ”Våra fossila pensioner” som släpptes i början av mars 2021 visar att fonderna fortfarande har investeringar värda 15,7 miljarder kronor i 66 av världens 200 största kol-, olje- och gasbolag. Om AP-fondernas andelar av dessa bolags fossila reserver förbränns skulle det motsvara mer än hela Sveriges årliga utsläpp.

Läs mer om vad svenska pensionspengar bidrar till att finansiera:

här >