Nyheter

Södra bygger ny fabrik på Värö

Södras korslimmade trä, KL-trä, går varmt på marknaden. Därför satsar Södra på en ny fabrik som kommer öka produktionskapaciteten av trästommar med tio gånger. Nu inleds stommontaget av den nya fabriken.

Etableringen av den nya fabriken sker vid kombinatet på Värö norr om Varberg, där Södra sedan tidigare har den första anläggningen för korslimmat trä. Produktionen väntas starta under mitten av 2022 ­– och det kommer att bli en rivstart.

Fabriken kommer kunna leverera stommaterial till 4 000 bostäder varje år, vilket motsvarar en tio gånger så hög produktion som i dag sker vid Södras befintliga fabrik.

Och det finns ett stort behov.

– Att öka trähusbyggandet är en viktig del i klimatomställningen. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga på höjden och den nya anläggningen är en viktig milstolpe i Södras satsning att bli en av Nordens ledande aktörer inom massivt träbyggande. Den kommer hjälpa oss att fortsätta växa hållbart och generera mer värde från varje kubikmeter av våra medlemmars skogar, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.

Snabb utveckling förändrar byggmarknaden

Intresset för hållbart byggande i trä har ökat rejält på marknaden. Under 2020 hade 20 procent av nybyggda lägenheter i flerbostadshus en stomme av trä, vilket är en fortsatt ökning sen tidigare år. Under 2022 införs också lagen om klimatdeklaration, som ställer krav på en mer hållbar byggnation. Denna väntas driva på intresset för KL-trä ytterligare.

– Utvecklingen för byggnation med massiva träelement är mycket positiv. I dag finns en större efterfrågan på marknaden än vad det finns tillgänglig kapacitet. Det är gapet vi vill fylla. Genom att utveckla nya innovativa produkter säkerställer vi vår konkurrenskraft och skapar värde för både medlemmar, kunder och anställda, gamla som nya, säger Jörgen Hermansson, chef Södra Building Systems.

Klimatavtryck kan sänkas med 80 procent

I genomsnitt står stommen för nära hälften av klimatavtrycket vid en byggnation av ett flerbostadshus med tre till åtta våningar. Med Södras stomme i KL-trä kan denna siffra sänkas med upp till 80 procent jämfört med en klassisk betongstomme. Utvecklingen är på väg att förändra byggmarknaden då industrialisering och förtillverkning också möjliggör ökad produktivitet.

– Vi vill vara med och bidra till produktivitetsutvecklingen och klimatomställningen inom byggindustrin. Det gör vi genom att dela kunskap med våra intressenter, utveckla vårt erbjudande till marknaden och investera i ny kapacitet så att våra partners kan fortsätta växa. Vi skapar nu förutsättning för nästa generations byggande och ger möjligheten att göra ett klimatsmart val på bostadsmarknaden, säger Jörgen Hermansson.

Under 2022 väntas Södras nya fabrik för tillverkning av korslimmat trä stå klar. Själva fabrikslokalen kommer bli en 270 meter lång byggnad. Stommen består av limträ som kombineras med korslimmat trä, givetvis från Södra, likväl som Södra själva står för annat konstruktionsvirke och beklädnad av byggnaden.

Foto: Martina Wärenfeldt

På bilden: Jörgen Hermansson, chef Södra Building Systems