Nyheter

Debatt: ”Stoppa utvinningen av gas i Siljansringen!”

”Siljansringen i Dalarna är ett av få områden i Sverige där det finns ekonomiska intressen för att utvinna metangas. Planer på utvinning har länge funnits i olika former, men nu har företaget Igrene AB kommit så pass nära att man söker tillstånd från Bergsstaten för att utvinna och förädla gasen i utkanten av Mora. Denna utvinning måste stoppas!”

Det skriver Mattias Ahlstedt, ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna och Naturskyddsföreningens lokala kretsar i Mora, Orsa, Rättvik, Falun, Borlänge och Avesta i ett debattinlägg i Dalarnas Tidning:

”Om vi ska ha minsta chans att hindra en okontrollerbar uppvärmning, leva upp till våra åtaganden i Parisavtalet och dessutom bli världens första fossilfria välfärdsland till 2045, så måste vi sluta utvinna och använda bränslen som förvärrar situationen.”

”Vid utvinning, förvaring och transport av gas försvinner dessutom alltid en del i läckage. Spillet uppgår enligt vetenskapliga studier med upp till tolv procent av den årliga metanproduktionen (Howarth, 2015). Det gör att gasen har en totalt sett minst lika stor effekt på växthuseffekten som kol och olja ur ett livscykelperspektiv.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.dt.se/artikel/debatt-stoppa-utvinningen-av-gas-i-siljansringen

Bild av TransferAb