Nyheter

Nya säkerhetssensorer certifierade med ATEX och SIL2/PLd

För användare med tillämpningar och miljöer där det finns risk för explosion introducerar TWK en ny säkerhetsgivare för explosionsskydd enligt ATEX, zon 1/21.

Den har dessutom certifikat för funktionssäkerhet SIL2/Performance Level d. Det finns många olika tillämpningar, enkla eller komplexa, billiga eller dyra, ofarliga eller farliga. Några av dem är till och med explosiva. TWK har lämplig sensorteknik för nästan alla tillämpningsområden för att konvertera mekaniska variabler till elektriska mätvariabler eller till elektroniska data.

När det gäller explosionsrisk har sortimentet utökats med sensorer med ATEX-certifiering. Förutom sensorerna för zonerna 2 (gas) och 22 (damm), som har funnits länge, erbjuds nu en ny generation av givare med det framtidsinriktade PROFINET-gränssnittet (även med PROFIsafe-profil), som är lämpliga även för zonerna 1 (gas) och 21 (damm).

Dessa har kompakta kapslingar av aluminium eller rostfritt stål med kabelanslutning, som inte bara erbjuder den välkända robustheten och tillförlitligheten utan också obegränsad användning i potentiellt explosiva miljöer som enheter i ATEX-grupp II, kat. 2, gas upp till IIC och damm, samt gruppdamm IIIC. Certifieringen gäller bland annat: ATEX, IEC-Ex, Nordamerika Klass 1/2 Div. 2 och EAC-Ex. Naturligtvis även med SIL2/PLd-certifikat, om så önskas.

Ett brett användningsområde är olje- och gasindustrin. Ångorna och gaserna som uppstår är explosiva och alla enheter som kommer i kontakt med dem måste ha rätt anpassning. Till exempel för lastkranar, som vanligtvis är utrustade med riklig sensorteknik – t.ex. givare – används i ATEX-zon 1, så finns den nya TRT78/S3-ATEX-sensorn med PROFIsafe-gränssnitt.

Den erbjuder funktionssäkerhet (SIL2/PLd) och explosionsskydd för zon 1: säkerhet i dubbelpaket med andra ord. Explosionsskyddet uppnås med hjälp av ett flamsäkert hölje med speciella kabelförskruvningar i vilka elektroniken är insatt. Den klarar explosionen från en defekt komponent. Inga gnistor eller uppvärmda gaser kan komma ut genom öppningarna. Dessutom förhindrar höljet att damm tränger igenom (IP6x). Eftersom höljets yttemperatur inte överstiger 100°C kan gas och damm inte antändas.

Även om sensorernas funktioner blir alltmer komplexa och funktionerna mer omfattande har priserna inte exploderat. Tvärtom. Optimerade konstruktioner och produktionsmetoder ökar effektiviteten avsevärt och sänker kostnaderna.

Mer information om produkten finns på:

https://www.twk.de/en/products/rotary-encoders/8845/rotary-encoder-trt/s3-sil2?c=20