Nyheter

Debatt: ”Räddningen för norra Sverige – vindkraften”

I dag hålls en riksdagsdebatt om elförsörjningen. Debatten om bristande kapacitet i elnäten i södra Sverige är intensiv. Det är en viktig fråga, men får inte överskugga möjligheterna med den industrirevolution som sker i norra Sverige.”

Det skriver Linda Burenius, ordförande i organisationen 100% förnybart i Aftonbladet:

”Mångmiljardinvesteringar i ny grön industri i norra Sverige rasar in. Från att ha varit en region med högre arbetslöshet än i många andra delar av Sverige, råder nu en huggsexa om personal. Det talas om 8-10 000 nya jobb och en kraftig utökad elanvändning. Detta är en fantastisk utveckling som bör bejakas av alla politiska partier.”

”Trots det hörs fortfarande påfallande ofta bakåtsträvande röster som problematiserar att ”det byggs i norr medan elen behövs i söder”. Det är ett storstadsorienterat och inskränkt synsätt som helt missar den attraktionskraft för nya gröna industrietableringar som god tillgång på förnybar el till låga priser har för regioner i norr.”

”Släpp detta ensidiga fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö och låt istället hela Sverige blomstra.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wenvR4/raddningen-for-norra-sverige–vindkraften