Nyheter

Sverigedemokraterna: ”Två av tre svenskar vill behålla kärnkraften, trots det hörsammas inte folkets åsikt”

”Regeringen har vid det här laget slut på fungerande svepskäl för att komma undan debatten om energiförsörjningen. Med den senaste tidens allvarliga brister i det svenska kraftsystemet som utgångspunkt håller riksdagen i morgon, på begäran av Sverigedemokraterna, en särskild debatt om Sveriges elförsörjning.”

Det skriver Jimmie Åkesson (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD) i en debattartikel i Dagens Industri:

”Modern kärnkraft är en stabil, säker och miljövänlig energikälla. Att ersätta den med skogar av vindkraftverk låter sig inte göras utan att stabiliteten går förlorad. Viljan att fasa ut kärnkraften i förtid bygger snarare på en emotionell reflex än på en sund rationell analys av fakta, en dogmatism som riskerar att få mycket allvarliga följder. Sveriges nettoexport av el har ökat, men vi har blivit avsevärt mer sårbara i vår elförsörjning, särskilt när det blir kallt. Det är denna politiskt drivna process som har gett upphov till dagens situation, med el- och effektbrist under årets kalla månader.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/utred-elforsorjningen/