Nyheter

Minesto återupptar verksamheten med tidvattenkraftverket DG100

Havsenergiutvecklaren Minesto fortsätter den operativa verksamheten med tidvattenkraftverket DG100 i Vestmannasund på Färöarna.

Detta inkluderar verifiering av elproduktion tillsammans med Minestos kund, elbolaget SEV, och tredjepartscertifieraren DNV. Personal, hårdvara och installationsfartyg har mobiliserats och arbetet med driftsättning pågår.

– Vi är glada över att vara igång igen på Färöarna och ser fram emot att fortsätta arbetet med att leverera tidvattenkraft till det färöiska elnätet från anläggningen i Vestmannasund, säger Martin Edlund, VD för Minesto. Att skala upp och kommersialisera teknologin är Minestos huvudsakliga fokus. Vi gör goda framsteg vad gäller att realisera en planerad 10 MW-anläggning på Färöarna tillsammans med vår partner SEV. Detta arbete inkluderar samarbete med lokala aktörer för att säkra långsiktiga och kostnadseffektiva operationella resurser.

Parallellt arbetar Minesto med det internationella klassningssällskapet DNV för tredjepartsverifiering av teknologins produktionsprestanda enligt internationella standarder. Den första fasen av detta samarbete har slutförts.

– Tredjepartsvalidering av DG100-systemets elproduktionsprestanda ökar vår förmåga att stärka kommersiella relationer och attrahera projektfinansiering, fortsätter Martin Edlund.

Under slutet av 2020 verifierades framgångsrikt DG100-systemets konfiguration, både vad gäller funktionalitet och prestanda. Utifrån de resultaten har Minesto under de senaste månaderna låst designen och fastställt tillverkningsplanen för ett uppskalat kraftverk med 1,2 MW märkeffekt. Denna design utgör grunden för de två tidvattenkraftsparkerna som är under utveckling på Färöarna och i Wales.

– Med en förstärkt och mer erfaren organisation är vi övertygade om att vårt fokus på att utveckla projekt i större skala parallellt med de värdeskapande aktiviteterna i Vestmannasund kommer att ge oss de resultat vi behöver för att framgångsrikt kommersialisera vår unika produkt, avslutar Martin Edlund.

Om Vestmannasund-projektet (DGIM2)

Minesto har beviljats offentlig finansiering om totalt cirka 3,5 miljoner euro genom EUs EIC Accelerator och Energimyndigheten för genomförandet av Vestmannasund-projektet och utvecklingen av det marina kraftverket DG100.

Foto: Warren Cardwell/Minesto