Nyheter

Alfa Laval levererar luftkylare till raffinaderi i Egypten

Alfa Laval har tagit en order för leverans av Alfa Laval OLMI luftkylare till ett raffinaderi i Egypten. Ordern har ett värde av cirka 95 miljoner kronor och bokades i affärsenheten Welded Heat Exchangers inom Energidivisionen.

Leveranser beräknas ske under 2021 och 2022.

Ordern omfattar olika typer av luftkylare för energieffektivitetsapplikationer. De kommer att användas för att omvandla råolja till mer värdefulla produkter. Luftkylarna, som levereras stegvis, är en del av ett projekt att uppgradera raffinaderiet med  mer effektiv teknik.

– Att kunna använda energi på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för energiintensiva industrier som raffinaderi och petrokemi. Våra energieffektiva värmeöverförings-lösningar spelar en viktig roll när det gäller att spara energi, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen. Det har en positiv inverkan på såväl våra kunders resultat som klimatet, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen på Alfa Laval i en kommentar till affären.