Nyheter

NCC förstärker Forshuvuds vattenkraftverk i Borlänge

NCC har fått i uppdrag av Fortum att förstärka Forshuvuds vattenkraftverk i Borlänge. NCC och Fortum ingår också ett ramavtal som omfattar underhållsarbeten av Fortums alla anläggningar i Sverige. Två avtal tecknas med ett samlat ordervärde på cirka 270 MSEK.

Vattenkraften är ett utvecklingsområde i Sverige då kapaciteten i de befintliga vattenkraftverken behöver förbättras. Många av kraftverken behöver också renoveras efter att ha varit i drift länge.

Forshuvuds nuvarande vattenkraftverk i Dalälven har varit i drift sedan 1990 men vattenkraft har utvunnits på platsen i ett sekel. Nu ska verket rustas upp och få nya dammluckor som NCC bland annat gjuter fästen för. Parterna har också tecknat ramavtal till och med december 2022 för reparation och underhåll av Fortums samtliga vattenkraftanläggningar i Sverige. Projekten drivs i samverkan med Fortum.

– Vi har länge samarbetat med Fortum i olika projekt. Att vi kan bedriva det här projektet i samverkan gör att vi tillsammans kan effektivisera arbetet och snabbare hitta lösningar i en komplex verksamhet. Genom de säkerhetshöjande åtgärderna kommer Fortum säkra driften av Forshuvuds vattenverk för lång tid framöver, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

I kraftverkets damm finns fyra dammluckor, cirka 8 x 17 meter stora som väger cirka 100 ton styck, som ska bytas ut. I NCC:s uppdrag ingår att anlägga fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.

– Investeringar av det här slaget är avgörande för att vattenkraften ska kunna fortsätta vara en hörnsten i svensk fossilfri elförsörjning. Vi är glada att i det här projektet samarbeta med NCC som kommer att leverera hållbara lösningar för dammsäkerhet och fortsatt effektiv drift, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum.

Byggstart för projekten är redan under mars månad och arbetet beräknas vara klart 2024.

Affären uppgår till cirka 270 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure i första kvartalet 2021.