Nyheter

Liberalerna, Skåne: ”Elmarknaden saknar två saker: El och en marknad”

”Vid en störning riskerar det skånska elsystemet att helt slås ut under en längre tid och uppfyller inte grundläggande lagkrav om nöddrift och återuppbyggnad. Regeringen och energiministern Anders Ygeman (S) har lämnat Skåne åt sitt öde”.

Det skriver de skånska liberalerna Louise Eklund och Torkild Strandberg i en debattartikel i Kvällsposten:

”Enligt en granskning som Dagens Nyheter nyligen gjort verkar det som om Svenska kraftnät och energiminister Anders Ygeman (S) i hemlighet tilldelat 1 miljard kronor av nationella elberedskapspengar för att lösa elproblemen i Stockholm. Pengarna ska ha gått till ett privat företag för att rusta upp ett kraftvärmeverk i Stockholmsregionen.”

”Stämmer uppgifterna är det synnerligen allvarligt. Elberedskapsanslaget är till för kriser. Dessa pengar används nu till annat än vad som är syftet. Hundratals miljoner kronor kan ha delats ut felaktigt. Det väcker naturligtvis frågor om statsrådet och Svenska kraftnät följt gällande lagar.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/elmarknaden-saknar-tva-saker-el-och-en-marknad/