Nyheter

Alfa Laval deltar i nästa utvecklingsfas för hållbar energilagring

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – är delägare i teknikbolaget Malta Inc., som utvecklar en helt ny lösning för energilagring, vilken kommer underlätta skiftet mot hållbar energi.

Förutom att vara delägare samarbetar även Alfa Laval med Malta inom utvecklingen av den innovativa värmeväxlare som kommer att vara en avgörande komponent i den tekniska lösningen. Malta Inc. har nu meddelat att det har säkrat 50 miljoner US dollar i finansiering, vilket är en viktig milstolpe för att bolaget ska kunna bygga sin första fullskaliga anläggning.

Att i allt större utsträckning använda förnybara energikällor är ett sätt att reducera våra CO2- utsläpp och skapa en mer hållbar energiförsörjning. Utmaningen med att ersätta traditionella energikällor (såsom fossila bränslen) med förnybara, är att dessa i dagsläget inte helt kan möta upp till behoven. De är beroende av solsken och/eller vind, vilket innebär att de inte nödvändigtvis producerar elektricitet just när efterfrågan är som störst. Lösningen på denna obalans är energilagring.

Alfa Lavals innovativa värmeöverföringsteknologi är en avgörande komponent i det elektrotermiska system som kan lagra energi var som helst och från alla typer av källor (såsom vind, sol etc).

Systemet kan lagra energin i flera dagar, men de första systemen kommer att fokusera på en lagringskapacitet på cirka 10-12 timmar. Lösningen har potential att dramatiskt förbättra elnätets stabilitet och motståndsraft mot störningar, och har varit under utveckling sedan 2018. Malta Inc. har nu säkrat ytterligare finansiering om 50 miljoner US dollar, från nya investerare som Proman och Dustin Moskovitz men också tidigare investerare som Alfa Laval och Breakthrough Energy Ventures. Målet är att kunna ta nästa steg mot att bygga en fullskalig anläggning som förväntas tas i drift 2024-2025.

– Vi tror att värmelagring kommer att spela en viktig roll i energitransformeringen. Under de senaste två åren har vi arbetat med Malta för att tillsammans utveckla en ny värmeväxlardesign. VI är fortfarande lika dedikerade och entusiastiska över denna lösning och dess positiva möjliga påverkan på klimatförändringarna, säger Susanne Pahlén Åklundh, Chef för Alfa Lavals Energidivision. Hon fortsätter: Samarbeten som detta gör det möjligt att nå längre, flytta de tekniska gränserna och skapa mer hållbara lösningar för framtiden.

– Vårt fortsatta mål är att skapa en skalbar lagringslösning som kan driva på användningen av förnybar energi samtidigt som den förbättrar elnätets stabilitet och motståndskraft, säger Ramya Swaminathan, VD för Malta Inc. Alfa Laval har varit en fantastisk partner till Malta från det att bolaget startades 2018 och vi ser fram emot att fortsätta detta givande samarbete som kommer att bidra till att ta denna lösning till marknaden.