Nyheter

Nytt samarbete för att utveckla 100 procent återvinningsbar förpackning

BillerudKorsnäs och Tetra Pak har inlett ett samarbete för att ta fram en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser.

Idag är siffran ca 70%. Nya innovationer för att öka förpackningarnas hållbarhet är sedan länge högst upp på agendan för båda företagen.

– Vår mission är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. 70 procent förnybart material är en bra start, men det enda sättet att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna vi står inför är att göra det tillsammans, säger Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainability & Public Affairs på BillerudKorsnäs.

Den samarbetsbaserade innovationsmodellen består av ett antal definierade projekt där experter från de två företagen arbetar tillsammans. BillerudKorsnäs deltar också i samarbeten kring Treesearch, en svensk samverkansplattform för grundforskning, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Samarbetet involverar akademi, industri, privata stiftelser och den svenska regeringen bland andra, och syftet är att omvandla banbrytande grundforskning till högteknologiska innovationer för att möta klimatutmaningen.

– Treesearch är viktigt eftersom vi kan få avancerad forskning om nya material och nya tillämpningsområden, men också för att vi får möjlighet att bygga upp kompetens i och med att fler kunniga personer kommer in i branschen som kan utveckla mer innovativa produkter i framtiden, säger Malin Ljung Eiborn.

BillerudKorsnäs och Tetra Pak arbetar tillsammans långsiktigt för att ta fram en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser.

– Vi vill ha en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser. Vi behöver flera nya innovationer för att hitta nya material som kan skapa en bra barriär. Vi måste agera tillsammans för att förändra branschen. Det finns så många utmaningar och ett stort behov nya lösningar, avslutar Eva Gustavsson, Vice President Material & Package på Tetra Pak.