Nyheter

Klustersamarbetet C4: Köpenhamn och Malmö vill fånga in 3 miljoner ton koldioxid om året

Flera stora energibolag i huvudstadsregionen kommer genom klustersamarbetet C4 göra koldioxidfångst till en avgörande byggsten i den gröna omställningen i Danmark.

En minskning av koldioxidutsläppen på cirka 3 miljoner ton per år är möjligt om de politiska beslutsfattarna på Christiansborg visar att det finns en politisk vilja.

Klimatkrisen kräver handling. Därför ger sig nu flera stora energibolag i huvudstadsregionen in i klimatkampen genom klustersamarbetet C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen. Samarbetet utgörs av flera stora energibolag som tillsammans kan skapa en bestående och varaktig effekt i den gröna omställningen.

Målet är att fånga in koldioxid på ett antal stora energianläggningar och skydda atmosfären mot koldioxidutsläpp.

– Det finns en enorm potential i C4-samarbetet. Vi har realistiska möjligheter att minska koldioxidutsläppen med cirka 3 miljoner ton per år genom koldioxidfångst, säger Jacob H. Simonsen, VD för ARC, och fortsätter:

– Det motsvarar cirka 15 procent av det totala danska minskningsmålet på 70 procent till 2030 och kan vara ett av de största enskilda bidragen till den gröna omställningen i Danmark.

Genom att fånga in koldioxid från flera stora energianläggningar och antingen lagra den eller omvandla den till gröna bränslen kan man både minska koldioxidutsläppen och skapa gröna lösningar för sektorer som inte omedelbart kan elektrifieras. De möjligheterna måste undersökas närmare, eftersom det kan vara ett viktigt bidrag för att Danmark ska kunna uppnå klimatmålet.

Varför ett kluster?

Det räcker inte att bara fånga in koldioxid. Koldioxiden måste också transporteras och lagras säkert under jord och på sikt omvandlas till gröna bränslen. Huvudstadsregionen är en särskilt lämplig plats att etablera koldioxidfångst, eftersom det finns flera stora energibolag relativt nära varandra, vilket ger bättre möjligheter för gemensam infrastruktur – som hamnen på Prøvestenen, varifrån koldioxiden kan skeppas ut.

Parterna inom C4 kommer att arbeta för att undersöka och om möjligt förverkliga visionen att fånga in och lagra/utnyttja stora mängder koldioxid i huvudstadsregionen.

Parterna bildar därför C4-klustret för att bidra positivt till att lösa klimatutmaningen.

Inledningsvis är syftet att säkerställa att kunskap och insikt i arbetet med koldioxidfångst delas och utnyttjas gemensamt, samtidigt som man undersöker och kartlägger möjligheterna att etablera gemensamma lösningar. När fler aktörer delar samma infrastruktur blir den billigare till fördel för den gröna omställningen. Samtidigt finns det betydande stordriftsfördelar vid fångst, lagring och utnyttjande av koldioxid.

Vägen framåt

Om C4-samarbetets vision om betydande minskningar av koldioxidutsläppen i huvudstadsregionen ska kunna förverkligas måste politikerna på Christiansborg fatta de beslut som krävs.

– Om vi ska nå målet med visionen om att minska koldioxidutsläppen med miljontals ton måste många politiska hinder undanröjas. Den framtida nationella strategin för fångst, lagring och användning av koldioxid (CCUS-strategin) ska säkerställa nödvändig finansiering och lösa viktiga frågor som rör transport och lagring av koldioxid, säger Jacob H. Simonsen och avslutar:

– På kort sikt uppmanar vi staten att anslå de medel som krävs för att GEUS* ska kunna undersöka om den danska berggrunden kan användas för koldioxidlagring.

Med rätt politiska prioriteringar är det möjligt att minska koldioxidutsläppen i stor omfattning till ett attraktivt pris. Och en del C4-medlemmar har redan kommit i gång. Senast har Vestforbrænding offentliggjort en ambition om att fånga in 450 000 ton koldioxid/år från 2030.

I C4-samarbetet tar vi ett steg framåt och kavlar upp ärmarna för att göra en avgörande skillnad för den gröna omställningen i Danmark.

*GEUS är en självständig och oberoende forsknings- och rådgivningsinstitution vid Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. GEUS är ett geologiskt datacenter som arbetar med undersökningar, forskning, rådgivning och kartläggning i framför allt Danmark och Grönland.

Fakta:

Bakom C4-samarbetet står ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmö Port (CMP), CTR, HOFOR, Vestforbrænding, VEKS och Ørsted.

Bild av Daniel Karlsson