Nyheter

Ny undersökning: Svenskarna tror på regeringens mål om ett 100 % förnybart elsystem 

2021 har börjat med höga elpriser och en infekterad energidebatt där Sveriges energipolitiska mål om ett 100 % förnybart elsystem innan år 2040 har ifrågasatts. Men hur ställer sig egentligen det svenska folket till det hela?

Majoriteten verkar tro på målet. 5 av 10 svarar att de tror att det är möjligt att bygga ett 100 % förnybart elsystem. Endast 2 av 10 svarar att de inte tror det, enligt en riksrepresentativ undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av det digitala elbolaget Tibber.

I och med de senaste veckornas höga elpriser och faktumet att Sverige tidvis fått importera el har flera röster ropat efter nya kärnkraftsreaktorer för att kunna säkra Sveriges elsystem. För att förstå svenska befolkningen ställde vi dem frågan vad de tycker är just “grön el”?

Det visade sig att 9 av 10 svenskar inte tycker att kärnkraft kan definieras som grön el. Här skiljer det sig dock mellan könen. 22 % av männen anser att el från kärnkraft är grön, att jämföra med endast 6 % bland kvinnorna. Om det innebär att de är positiva eller negativa till att använda el från kärnkraft framgår dock inte.

– Sverige har idag en effektproblematik där vi under några enskilda timmar förbrukar mer el än vi producerar. Detta har lett till en oro över hur stabilt ett 100 % förnybart elsystem skulle bli när våra kärnkraftverk blivit för gamla och måste stängas ner. Vi tror att en lösning som redan finns idag, som skulle göra elnätet, med förnybar el, mer stabilt och säkert är genom att använda förbrukningsflexibilitet i en större utsträckning än vad vi gör idag. Tex genom att använda smart teknik som kan styra om konsumenternas elförbrukning till de timmar då vi inte har effektutmaningar, säger Daniel Lindén, grundare av elbolaget Tibber.

Förnybar el är viktigt för svenskarna

De flesta, 4 av 10 svenskar, tycker att det är viktigt att elen de använder hemma är just från förnybara energikällor, dubbelt så många som de 2 av 10 svenskar som svarar att det inte är det. 35 % tycker dessutom att det är så pass viktigt att de är villiga att betala mer för förnybar el.

De här energikällorna anser svenskarna kan definieras som ”grön el”:

El från solenergi 83%

El från vindkraft 82%

El från vattenkraft 70%

El som garanterat kommer från förnybara källor (har ursprungsmärkning) 60%

El med ursprungsmärkning samt miljömärkningen ”Bra miljöval” 39%

El från biobränsle 30%

El från kärnkraft 14%