Nyheter

World Nuclear Association: ”Sverige bör ompröva sin kärnkraftspolitik”

”Sverige har sakta men säkert raserat kärnan av det som på många sätt ger Sverige en konkurrensfördel på den globala arenan. Efter år av straffbeskattning och politiskt slagpåseri har vi sett fyra kärnreaktorer utsättas för onödiga och politiskt motiverade nedstängningar på mindre än fem år – och nu ser vi effekterna.”

Det skriver Dr Sama Bilbao y Léon, Generaldirektör, World Nuclear Association och John C.H. Lindberg, Public Affairs Manager, World Nuclear Association i Dagens Industri:

”För inte så länge sedan så såg många av oss i omvärlden mot Sverige med vördnad för sin ingenjörsskicklighet, sin fyndighet och beslutet att våga gå sin egen väg. I mitten av 1980-talet hade detta lilla land i utkanterna av norra Europa bevisat för världen att det var möjligt att frigöra sig från fossila bränslen för elproduktion på mindre än ett decennium. Ett av världens billigaste och renaste elsystem levererades, samtidigt som Sveriges befolkning fick det allt bättre ställt och utan att offra vår gemensamma miljö på köpet.”

”Vi har med sorg i hjärtat sett hur Sverige, sakta men säkert, har raserat kärnan av det som på många sätt ger Sverige en konkurrensfördel på den globala arenan. Efter år av straffbeskattning och politiskt slagpåseri har vi sett fyra kärnreaktorer utsättas för onödiga och politiskt motiverade nedstängningar på mindre än fem år – och nu ser vi effekterna.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/sverige-bor-omprova-sin-karnkraftspolitik/