Nyheter

Regionråd i Norrbotten sågar regeringens elinvesteringar

Nu satsar regeringen 75 miljarder kronor för att lösa elbristen. Detta genom att ersätta gamla elnät för att förbättra och effektivisera överföringen av el mellan norr och söder.

– Sannolikt den sämsta investering som går att göra, säger Nils-Olov Lindfors (C), regionråd i Norrbotten, till Aftonbladet.

Regeringens förhoppning är att projektet kommer att säkra eltillgången i södra Sverige, där produktionen är betydligt mindre och där det stundtals råder brist.

– Vi tredubblar investeringarna från norr till söder. Det måste också till en kraftigt ökad elproduktion i södra och mellersta Sverige, säger energiminister Anders Ygeman till SVT.

I Norrbotten och Västerbotten är man skeptisk till projektet.

I den rapport som regionerna har tagit fram om framtidens elförbrukning drar man slutsatsen att södra och mellersta Sverige inte kommer kunna räkna med att hämta el från norr framöver.

Anledningen är att elbehovet i norr kommer öka kraftigt på grund av flera planerade industrisatsningar.

Svenska kraftnät och Anders Ygeman verkar tro att vi är immuna mot förändring. Svenska kraftnät investerar över 70 miljarder men de måste fråga sig hur samhället ser ut 2030. Vi kommer ha en enorm ökning av elbehovet här, fortsätter Nils-Olov Lindfors till Aftonbladet.

Svenska kraftnät försvarar utbyggnaden.

Enligt Svenska Kraftnäts analys kommer det fortfarande behövas överföring från norr till söder. Samtidigt tillägger Men Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska kraftnät, att det svenska elsystemet är i stor förändring.

– Det vi kan vara säkra på är att det kommer förändras, antingen ett större behov, eller ett mindre behov. Just här och nu ser vi fortfarande att den samhällsekonomiska nyttan överväger kostnaden.