Nyheter

SKGS: ”Systemkostnaderna måste stå i centrum”

”Vi vill hellre att debatten handlar om hur framtidens elsystem kan utformas med fokus på kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och fossilfrihet”.

Det skriver Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna, Maria Sunér Fleming, vd Svemin, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret och Johan Bruce, Energidirektör SKGS i ett gemensamt debattsvar på DN debatt i dag.

Artikeln är ett svar på en debattartikel i vilken Naturskyddsföreningen och föreningen 100 procent förnybart tar den ökande elexporten, som vindkraftsutbyggnaden möjliggjort, som intäkt för en utfasning av kärnkraften (DN Debatt 14/2).

I debattsvaret lyfter de fem organisationerna att:

Om Sverige ska klara klimatomställningen och ha en växande industri beräknas elanvändningen behöva öka med minst 60 procent till år 2045.

Det är därför bra att Sverige på årsbasis har ett elöverskott, som bidrar till att tränga undan kolkraft i Europa.

Export av svenska produkter tillverkade med fossilfri el skapar global klimatnytta och stora ekonomiska värden som genererar jobb och välfärd i Sverige.

Förutsättningen för detta är ett leveranssäkert elsystem med låga kostnader. Det är den totala kostnaden för elförsörjningen som avgör industrins långsiktiga konkurrenskraft, det vill säga systemkostnaden.

En större andel oplanerbar elproduktion medför stora och snabba kast i elproduktionen som kräver ny infrastruktur för elöverföring, ellagring och flexibilitet både på produktions- och användarsidan.

Läs hela debattsvaret här

Här kan du läsa Naturskyddsföreningens och 100 procent förnybarts debattartikel 

Även Joar Forssell, energipolitisk talesperson för Liberalerna har svarat på debattartikeln 

Bild av Christoph Meinersmann