Nyheter

Gränges i Finspång får ASI-certifiering

Gränges produktionsanläggning i Finspång, Sverige, har framgångsrikt erhållit en provisorisk certifiering enligt Aluminium Stewardship Initiatives (ASI) Performance Standard. Detta tillkännagavs av ASI idag.

– Att uppnå denna ASI-certifiering är en viktig milstolpe i vår ambitiösa hållbarhetsagenda och i vårt arbete för att ständigt utveckla ett bredare och mer hållbart kunderbjudande. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter tillverkas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att vi är fast beslutna att möta deras ökade hållbarhetskrav och efterfrågan på hållbart aluminium. Detta är ett första steg mot att kunna erbjuda ASI-certifierat aluminium, säger Torbjörn Sternsjö, President Europe.

ASI är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certifieringar och som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle.

ASI:s Performance Standard definierar principer och kriterier för miljö, socialt ansvar och styrning, med syfte att adressera hållbarhetsfrågor i aluminiumets värdekedja.

Den oberoende tredjepartsrevisionen av Gränges produktionsanläggning i Finspång genomfördes av DNV GL. Gränges anläggning i Shanghai certifierades enligt ASI:s Performance Standard 2019.

– Vi utvecklar och breddar kontinuerligt vårt hållbara kunderbjudande och arbetar för att skapa finansiellt och operationellt värde genom aluminiumets livscykel. ASI är ett mycket viktigt branschinitiativ som gör det möjligt för oss att främja och bedriva ansvarsfull och hållbar verksamhet längs aluminiumets värdekedja. Vi har nu certifieringar på plats för två av våra anläggningar och vi kommer att fortsätta att arbeta för att certifiera våra övriga anläggningar, avslutar Johan Menckel, Gränges VD.

Bild av Ralf Kunze