Nyheter

Getinge och Göteborgs universitet i strategiskt forskningssamarbete

I ett strategiskt partnerskap kommer Getinge att samarbeta med forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet om aktiviteter som rör kundcentrerad innovation och hållbarhet.

Genom detta partnerskap får Getinge möjlighet att ta del av forskarnas relevanta och tillämpbara kunskap.

– Detta partnerskap är ett exempel på den utökade omfattningen av vårt eget arbete med hållbarhet, innovation och kundfokus liksom vårt engagemang för att hålla Getinge i framkant inom dessa forskningsområden. I slutändan kan kunskapen och erfarenheten som samlas in hjälpa oss att rädda ännu fler liv tillsammans med våra kunder, säger Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources & Sustainability.

Under den pågående pandemin har det blivit ännu tydligare att kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården är ytterst viktiga för samhället och att forskning, innovation och tekniska framsteg hjälper oss att möta framtidens utmaningar. Samtidigt måste hållbarhetseffekterna av ny teknik och nya affärsmodeller beaktas.

– Jag är väldigt entusiastisk över programmet och det strukturerade samarbetet som Handelshögskolan och Getinge tillsammans har utvecklat. Ambitionsnivån är hög och avsikten tydlig, att bidra till en djupare förståelse för hållbar affärsutveckling. Programmet är ett innovativt sätt att organisera forskningssamarbete med organisationer utanför akademin, vilket säkerställer både hög samhällsrelevans och grundläggande akademiska värden. Det är således också en modell för framtiden, säger Per Cramér, rektor på Handelshögskolan.