Nyheter

NCC och Svenskt Vatten: ”VA-systemen behöver 23 nya miljarder per år”

”Att vrida på kranen och få rent dricksvatten är något som vi i Sverige tar för givet. Men trots att vi har stor tillgång till vatten har delar av landet de senaste åren upplevt allt ifrån översvämningar, vattenbrist och för låg kapacitet i vattenverken. Investeringsbehovet i VA-systemen i Sverige uppgår till 23 miljarder kronor varje år.”

Det skriver Kenneth Nilsson, head of infrastructure, NCC och Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten i ett debattinlägg i Dagens Industri:

Det finns stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder kronor per år. De största behoven av förnyelse finns i ett gammalt ledningsnät. Faktorer som klimatförändring, urbanisering, digitalisering, teknikutveckling och nya regelverk påverkar branschens framtidsutsikter och uppdrag.!

”Även behovet av forskning och innovation är stort. Grundforskning, forskningsprogram och strategiska innovationsprogram med riktade pengar är avgörande för att nå ett cirkulärt samhälle. Det är viktigt att de 460 miljarder kronor som behövs för att rusta upp Sveriges VA-system de kommande 20 åren, investeras klokt. NCC NCC A 0% och Svenskt Vatten har nyligen presenterat var sin rapport som visar på de utmaningar och insatser som behövs för att kunna genomföra den förnyelse som VA-systemen behöver.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/va-systemen-behover-23-nya-miljarder-per-ar/