Nyheter

Danska European Energy: ”Solcellspark i Helsingborg kan sänka Skånes elpriser”

”Vi på danska European Energy planerar att bygga en av Skandinaviens största solcellsanläggningar i Helsingborgs kommun. Vi upplever tyvärr inte samma förståelse för vår ambition att öka utbyggnad av solenergiproduktion i Sverige som vi gör i Danmark”.

Det skriver Jens-Peter Zink vid European Energy i ett debattinlägg i Kvällsposten:

”På andra sidan Öresund är 1,2 GW ren och förnybar solkraftsproduktion redan ansluten till det danska elnätet. Innan år 2030 kommer det vara utbyggt till 6,5 GW.”

”Förklaringen till skillnaden från Sverige kan vara ett utvecklat danskt samarbete mellan myndigheter, markägare, investerare och berörda kommuner. I Danmark finns en stark vilja att med gemensamma krafter och konstruktiv ansats möta den allvarliga klimatkrisen vi gemensamt står inför. Då är energiproduktionen en självklar nyckel.”

”De danska lantbrukarna går i bräschen för att påskynda utbyggnaden av solcellsanläggningar. De ser ingen motsättning mot att driva modernt lantbruk och att använda delar av marken till energiproduktion. Solceller kan både effektivisera användningen av jordbruksmark och stärka den biologiska mångfalden.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/solcellspark-i-helsingborg-kan-sanka-skanes-elpriser/