Nyheter

Norvatek blir Uniwater: Nordisk expansion och fortsatt tillväxt bakom namnbytet

Norvatek Invest, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, byter namn till Uniwater AB.

Bolaget har under de senaste åren förvärvat ett flertal bolag och ambitionen är att omsätta 1 miljard under 2022. Namnbytet och den framtida ambitionen, med bland annat fortsatt expansion i Norden, är en del i den nya koncernen som nu växer fram.

– Vår affär och våra bolag förenas i vatten. Det vi erbjuder våra kunder är infrastrukturlösningar för vatten, och det är inom detta som vi ska växa. När vi nu går in i ytterligare en ny fas i vår expansion, med ökat fokus på den nordiska marknaden, var ett namnbyte för koncernmodern en naturlig pusselbit. Vi har sedan tidigare satt upp målet att dubbla omsättningen från 2019 till 2022 och då omsätta 1 miljard kronor. Det kommer vi klara tack vare en god orderportfölj, organiskt tillväxt i våra bolag och genom att förvärva nya intressanta bolag i Sverige och i Norden, säger Fredrik Jonsson, vd på Uniwater AB.

Koncernmodern kommer med namnbytet även att öka sitt fokus på att arbeta med koncernövergripande frågor samt strategiska frågor i form av tillväxt, förvärv och nya verksamhetsgrenar. Bolaget kommer även se över de synergieffekter som den växande koncernen ger möjlighet till i form av inköp och marknadsaktiviteter.

– Med namnbytet får vi lite av en nystart. Vi har haft en tydlig strategi att förvärva strategiskt viktiga bolag och kommer fortsätta göra det. Vi är nu en stabil koncern och även de kommande förvärven kommer öka möjligheten för oss att kunna erbjuda mer heltäckande och hållbara VA-lösningar för våra kunder och vara en attraktiv arbetsgivare, säger Fredrik Jonsson.

Enligt rapporter från Svenskt Vatten kommer det krävas stora investeringar för att kunna hålla en hög leveranssäkerhet av dricksvatten och avlopp. Skälen är många, där bland annat ett eftersatt VA-nät är en av de stora utmaningarna. Även den fortsatta urbaniseringen, ökad digitalisering och nybyggnationer i tätorter skapar behov av nya tekniska lösningar.

– Vi ser samma mönster i de andra nordiska länderna. Behovet av investeringar inom VA är stort och kommer öka de närmaste 20 åren. Det är här vi ska attrahera våra kunder med hög kompetens och ett så heltäckande erbjudande som möjligt, säger Fredrik Jonsson.