Nyheter

Svebios om EU-rapport om biobränslen: Rapporten har beskrivits på ett felaktigt sätt i media

De biobränslen som används i Sverige ger klimatnytta och små risker för att påverka biodiversiteten negativt.

Svebio har analyserat en rapport från EU:s forskningsinstitut JRC om hållbarhet för biobränslen, The use of woody biomass for energy production in the EU, som tar upp några av de bränslen som används i Sverige.

Rapporten har beskrivits på ett felaktigt sätt i en del media menar Svebio.