Nyheter

Midroc satsar på industrin

Midroc Automation sammanför sin samlade leverans- och projektförmåga i Midroc EPC. Med en unik erfarenhet av att genomföra storskaliga multidisciplinära projekt tar Midroc ett helhetsansvar. Midroc EPC hanterar allt från förstudier, projektering till leverans och idrifttagning, oavsett bransch, teknik eller geografi – allt samlat i ett enda kontrakt.

Satsningen på det nya området innebär en ytterligare paketering av Midroc Automations erbjudande mot industri, energi och infrastruktur med leverans av anläggningar med högre produktivitet och en bättre lönsamhet över tid.

– Vi samlar hela vår projekt- och leveransförmåga i Midroc EPC, vilket känns som ett naturligt steg då vi har erfarenheten, rutinerna, den finansiella styrkan och resurserna säger Jonas Bergmark, VD för Midroc Automation. Det är inte alla som får förtroendet och har förmågan att ta sig an multidisciplinära projekt, vi är en av dem och är stolta över vår bevisade kapacitet.

Michael Sundvik, med många års erfarenhet av att framgångsrikt driva stora, teknikintensiva projekt blir nu ansvarig för Midroc EPC. Han kommer senast från ett uppdrag som Operations Manager och affärsutvecklare på Midroc Rodoverken och drev innan det framgångsrikt ett eget bolag där han stöttade internationell industri med CAPEX investeringar och leveransprojekt.

– Jag har tillbringat större delen av mitt yrkesliv som specialist på komplexa och strategiska projekt inom internationell industri, säger Michael Sundvik och ser fram emot att utveckla verksamheten vidare inom Midroc.

Midroc EPC kommer att driva multidisciplinära TurnKey projekt med hjälp av strategiska partners samt ett nätverk av underleverantörer. Modellerna, resurserna, kompetenserna och rutinerna finns för att kunna ta projekten och bedriva dem på ett effektivt sätt.

– Med vår breda tekniska kompetens kan Midroc redan i affärsberättigandefasen simulera och bygga upp ett businesscase genom Virtual Commissioning av den tänkta anläggningen, vilket känns väldigt spännande,avslutar Michael Sundvik.