Nyheter

Trelleborg höjer ribban

Trelleborg lanserar nytt klimatmål, ”50 by 25”, som innebär att koncernen ska reducera sina CO2-utsläpp med 50 procent relaterat till försäljningen 2025, tillsammans med visionen att nå en helt klimatneutral egen verksamhet, det vill säga nettonollutsläpp, vid utgången av 2035.

– Vi höjer ribban betydligt med vårt nya femåriga mål och vår vision för slutet av 2035. Koncernen och våra operativa enheter intensifierar nu hållbarhetsarbetet. Inom klimatområdet arbetar våra operativa enheter med att ta fram tydliga planer för övergång till förnybar el samtidigt som de fortsätter det systematiska arbetet med att bli allt mer energieffektiv i produktion och administration, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.