Nyheter

Henrik Sjölund, Holmen: ”Dagens elpriser ett hot mot industrin”

”Konkurrenskraftiga och förutsägbara elpriser har i decennier varit en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar. Nu är det på väg att snabbt försämras. Det är ett hot mot industrin och därmed mot sysselsättning och välfärd och riskerar Sveriges mål om att bli ett fossilfritt land”

Det skriver Holmens vd Henrik Sjölund i en debattartikel i Dagens Industri:

”Det är djupt oroande att se hur elpriserna rusar iväg kalla vinterdagar, som nu i veckan. Ett nästan tio gånger högre elpris än normalt gör att tung elintensiv industri måste stoppas av ekonomiska skäl, det är helt enkelt inte försvarbart att köra produktionen. Så har vi i Holmen tvingats göra under de senaste dagarna i våra mest elintensiva bruk. Och detta är tyvärr inte en tillfällig händelse. Risken är att det kommer att inträffa allt oftare på grund av bristen på el i södra Sverige. Detta driver upp priserna och tvingar oss dessutom att importera el från våra grannländer.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/sakra-konkurrenskraftig-el/