Nyheter

Centerpartiet: ”Den svenska vattenkraften är hotad – regeringen har misslyckats med att försvara svenska intressen”

”Regeringen överger svensk vattenkraft. S och MP kan inte enas om en gemensam linje. Nästan hälften av den svenska elproduktionen riskerar att klassas som ohållbar i det nya EU-regelverket för hållbara investeringar.”

Det menar Emma Wiesner, tillträdande Europaparlamentariker för Centerpartiet i en debattartikel i Aftonbladet:

”Just nu pågår ett arbete att ta fram en hållbarhetsklassificering inom EU. Klassificeringen ska avgöra vilka investeringar som ska anses vara hållbara eller inte, men det nuvarande förslaget riskerar att helt slå undan benen för den svenska förnybara vattenkraften.”

”Tyvärr lämnar den svenska regeringens hantering av frågan mycket att önska. Först efter kraftiga påtryckningar från energibolagen agerade regeringen genom en hastig konsultationsperiod innan julhelgerna. Förslaget från EU-kommissionen är dock långt ifrån nytt.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pAnaLE/regeringen-overger-svensk-vattenkraft