Nyheter

Elpriset i januari: rakt upp!

Entelios januarirapport:

”Elpriset i januari tog samma väg som nyårsraketerna: rakt upp! Men utgångspunkten var rekordlåg, nämligen bottenpriserna vi vande oss vid i fjol. Nu välkomnar vi ett nytt år med mer normala elpriser.

Det nordiska systempriset för januari blev i snitt ca 45,7 EUR/MWh, eller 46,2 öre/kWh (SEK). Ett nästan dubbelt så högt pris jämfört med januari förra året. Men det är värt att notera att detta bara är något högre än vad elpriset brukar vara i januari när sett till flera år sammantaget.

Förklaringen till årets prisskutt är att det faktiskt blev vinter i januari i år. Kallt och torrt väder präglade årets första månad och det har verkligen märkts i vattenmagasinen. Dessa var som bekant bräddfulla vid inledningen av året.

Men när alla höjer effekten i värmeslingor och värmepumpar samtidigt som vi bara får mindre än hälften av den normala nederbörden – påverkar det de nordiska priserna avsevärt. Resultatet av det kalla och torra vädret är att vattenmagasinen tappas av en hel del, även om nivån i Norge är fortsatt nära maximal för januari för sett till de senaste tjugo åren. Den hydrologiska balansen är dock på god väg ner mot normalläget igen. Det innebär att vi inte har en situation som förra vintern då vattenkraftsproducenterna var tvungna att producera för fullt för att bli av med det stora resursöverskottet som kom i form av all snö som föll i fjol. Det medförde som bekant att priserna föll till rekordlåga priser under våren och sommaren. En mer normal första månad på året ger nu mer normala kraftpriser för januari, men innebär även en rejäl uppgång från fjolårets prisnivå.

Trots några få oväderperioder blev det under årets sista månad mindre vindkraft än vad vi har vant oss vid. Detta har inte så stor betydelse för energibalansen. Men det har stor betydelse för prisbildningen. Vindkraft produceras till vilket pris som helst till nätet och när så sker pressas priset neråt. Men detta upplevde vi alltså inte särskilt mycket av under senaste månaden.

Med hög förbrukning och i övrigt ingen press neråt från vare sig vatten- eller vindkraft blir elpriset i Norden ganska likt de tyska kraftpriserna. Inte fullt så högt men inte långt därifrån och betydligt mer liknande än vad vi upplevde förra året. När vindkraftverken står mycket stilla är det gaskraft som påverkar elpriset i Tyskland mest. Och just gaspriserna har varit höga den senaste månaden på grund av stor efterfrågan av flytande gas till Asien.

NordLink i drift

En av årets nyheter i kraftbranschen är att en strömkabel mellan södra Norge och Tyskland som nu har tagits i drift. Hittills har det i stort sett bara exporterats kraft ut från Norden via denna kabel. Detta har varit möjligt på grund av låg vindkraftsproduktion i Nordtyskland. Samtidigt som en ny kabel nu har tagits i drift är undervattenskabeln mellan Norge och Nederländerna nu avstängd på grund av fel. Det betyder att exportmöjligheten från Norden under resten av vintern just nu sammantaget blir ungefär likadan som i fjol.

Utsikterna tyder på att elpriset kommer att bli lägre än i januari men cirka tre gånger så högt som i fjol. Tre gånger låter dramatiskt men säger egentligen mer om hur extraordinärt låga fjolårspriserna var. Om detta blir det slutliga utfallet menar vi att elpriset i så fall är tillbaka på det normala.”