Nyheter

Mekanprismat tilldelas Lena Treschow Torell

Lena Treschow Torell prisas med utmärkelsen Mekanprismat. Priset delas ut av Teknikföretagen och går till personer som främjat den svenska teknikindustrin.

Lena Treschow Torell är idag bland annat styrelseledamot i Investor och hedersmedlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hon har en lång och framgångsrik karriär inom svensk industri och ingenjörsvetenskap bakom sig. Hon har en filosofie doktorsexamen i fysik från Göteborgs Universitet och blev därefter docent i fysik vid Chalmers tekniska högskola.

Inom akademin har hon varit professor i fysik vid Uppsala Universitet och Chalmers tekniska högskola, på Chalmers var hon dessutom vicerektor 1995 – 1998 och styrelseordförande 2013 – 2019. Styrelseuppdragen inom näringslivet har varit många: i Ericsson, ÅF, Micronic Laser System, SAAB, SKF, Getinge och Gambro, för att nämna några.

Lena Treschow Torell blev första kvinnliga vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) under 2001 – 2008. Hon har även varit programdirektör vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (Joint Research Center).

Ur juryns motivering:

”Lena Treschow Torell har under sitt yrkesverksamma liv ständigt arbetat för att kombinera akademi och industri, samt säkerställt ömsesidig förståelse för de båda områdenas särarter, men också gemensamma målsättningar. Hennes förmåga att skapa industriell konkurrenskraft genom ett effektivt utnyttjande av akademins styrka har uppmärksammats i vida kretsar.”

Mekanprismat delas ut till personer som gjort synnerliga insatser för främjande och utveckling av svensk teknikindustri. De nominerade ska genom sitt arbete har bidragit till förnyelse och utveckling av industrin samt stärkt industrins internationella konkurrenskraft.