Nyheter

Johanneberg Science Park blir nod för Sveriges mål om energieffektivisering

Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park till en strateginod inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering med målsättning att energieffektivisera Sverige med 50 procent till år 2030.

Johanneberg Science Park ska bidra till arbetet genom att fortsätta utveckla en västsvensk samverkansplattform mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer som främjar resurseffektiv innovation.

— Det är väldigt roligt och innebär att vi får en kvalitetsstämpel på det arbete vi redan gör. Vi får nära tillgång till ett nationellt nätverk med de andra strateginoderna och dessutom en tätare kontakt och samarbete med Energimyndigheten, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.

Strateginoden Johanneberg Science Park ska fokusera på tre av de fem sektorer som Energimyndigheten tagit fram energieffektiviserande strategier för. Det handlar om resurseffektiv bebyggelse, flexibelt och robust energisystem och fossilfria transporter. Övriga två strategier är framtidens handel och konsumtion samt produktion i världsklass.

En strateginod beskrivs av Energimyndigheten som ett åtagande som innebär att lokala och regionala aktörer driver samverkan över sektorsgränserna som bidrar till att förverkliga sektorsstrategierna.

Strateginoderna är föregångare inom sina respektive områden, och engagerar omgivningen till att jobba i enlighet med strategiernas målbilder och skapa nya åtaganden. Förutom Johanneberg Science Park finns för tillfället fem andra strateginoder runt om i landet, bland annat i Boden, Dalarna, Örebro och Uppsala.

— Vi på Energimyndigheten är glada att Johanneberg Science Park vill medverka till arbetet som sker inom ramen för sektorsstrategierna. Johanneberg Science Park kommer att kunna tillföra ny kunskap om bebyggelsens och transportsektorns bidrag till det resurseffektiva energisystemet och bidra till att utmana gängse praxis på området. På så sätt kan implementeringstakten av de bästa lösningarna öka i hela landet, säger Dag Lundblad, projektledare på Energimyndigheten.

Åtagandet som strateginod ska bygga på det arbete som redan sker och där Johanneberg Science Park formerar och koordinerar innovativa samarbeten inom samhällsbyggnadsområdet.