Nyheter

Parker presenterar Expertinsikter – Tekniksamtal om vägarna mot noll koldioxidutsläpp

Parker Hannifin presenterar torsdagen den 4 februari 2021 Expertinsikter som är det första tekniksamtalet i en ny serie. I den inledande diskussionen kommer Mark Jeffries, internationell huvudtalare, att intervjua två experter från Parker om minskningen av utsläpp.

Flera sektorer är i dag under press att minska utsläppen och följa internationella standarder och mål. Personer inom entreprenad, gruvdrift, transport och skogsbruk strävar efter att identifiera hur ny teknik kan öka produktiviteten, resultaten och lönsamheten samtidigt som miljöpåverkan minskas.

I den första intervjun svarar Parker-experterna Robert Airey och Gerhard Raml på frågor om teknikalternativ, inklusive elektrifiering och bränslecellsteknik. Diskussionen kommer att utforska drivkrafter för implementering, potentiella möjligheter och begränsningar som påverkar kundernas vägval samt förväntade hinder som olika branscher står inför.

Diskussionen kommer att sändas online från klockan 15.00 torsdagen den 4 februari 2021.

De som är intresserade kan registrera sig för att delta på:

https://discover.parker.com/ExpertInsights_RoutesToCarbonZero?cm_mmc=PR–EMEA_United%20Kingdom–ExpertInsights_RoutesCarbonZero-_-English