Nyheter

Elpriset i januari – dubbelt så högt som 2020

Elpriset just nu ligger på omkring 52 öre per kWh och snittet för januari beräknas hamna på cirka 46 öre per kWh, vilket är nästan dubbelt så högt som samma period förra året.

Samtidigt är elanvändningen i landet hög till följd av det kyliga vädret. Elbolaget Bixia räknar med att vi kommer behöva importera el till Norden under de närmaste veckorna.

År 2021 inleddes med höga elpriser till följd av det kalla och torra vädret, men under förra veckan sjönk priset något då vi fick in ett kortare lågtryck, men nu har det återigen vänt upp.

– De mildare temperaturerna förra veckan fick effekt på elförbrukningen som blev betydligt lägre än veckorna innan, samtidigt som lågtrycket förde med sig att det blåser mer och då ökade tillgången på vindkraft. Nu har vi återigen högtrycksbetonat väderläge vilket gör att vi använder mer el och då stiger priset på elbörsen. Men det här är ganska normala vinterpriser, förra året hade vi extremt låga priser till följd av den milda vintern, förklarar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Liten vindkraftsproduktion i januari

Det högtrycksbetonade vädret som har präglat januari innebär att det blåser mindre än vanligt och då minskar produktionen av vindkraft.

– Hittills i år har vi haft en väldigt låg vindkraftsproduktion vilket också bidrar till att dyrare produktionsslag styr priset på el som då stiger. Vi räknar med att vindkraftsproduktionen kommer att ligga kvar på måttliga nivåer under kommande veckor, säger Johan Sigvardsson.

Vanligtvis är vi i Norden nettoexportörer av el, men sedan i onsdags importerar vi el. I sin prognos räknar Bixia med att vi i närtid kommer att vara importörer.

–  Det beror förstås på hur vädret utvecklar sig, just nu är det ganska osäkra temperaturprognoser. Men som det ser ut nu bedömer vi att vi kommer behöva importera el under stora delar av nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Tillgången på vattenkraft fortsatt god

Det kalla och torra vädret har gjort att tillgången på vattenkraft har minskat, men än så länge ligger fyllnadsgraden i vattenmagasinen på fortsatt höga nivåer.

– Vattenkraftsproducenterna, som i slutet av förra året tvingades att köra för fullt eftersom vattenmagasinen var nästintill fulla, har nu god kontroll och med mindre nederbörd i sikte kan de ta bättre betalt för att producera det som behövs, förklarar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.