Nyheter

AFRY ingenjörspartner när SCA Ortviken bygger om

AFRY har fått uppdraget att tillhandahålla flertalet rörprojekteringstjänster som innefattar ett antal olika ombyggnationer när SCA Ortviken ställer om sin verksamhet till produktion av kemisk förbehandlad termomekanisk massa (CTMP). SCA avser investera 1,45 miljarder och produktionen beräknas tas i drift i början på 2023.

Efterfrågan på förpackningskartong och hygienprodukter har ökat successivt de senaste åren. SCA har därför beslutat att investera i en ny produktionsanläggning för CTMP-massa genom att bygga om den befintliga TMP-anläggningen. Det innefattar ombyggnation av TMP-anläggning samt processen gällande kemikalieberedning, avvattning, torkning och balning.

AFRY har nu tilldelats uppdraget att ansvara för rörprojekteringen inom processavsnitten CTMP, avvattning, torkning och balning. Anläggningen beräknas vara redo att tas i drift i början av 2023 med en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa.

– Vi är naturligtvis både stolta och glada över förtroendet att få vara en del i SCA:s investering inom ett område som vi bemästrar väldigt väl. Vi ser fram emot samarbetet och att få bidra med kloka och hållbara lösningar i denna produktionsanpassning för marknadens behov framåt, säger Mikael Sjöblom, säljchef hos AFRY.