Nyheter

Stora framtidsinvesteringar i Göteborgs elnät

Göteborg växer så det knakar. Nya bostäder och kontor behöver nya elledningar, samtidigt som det befintliga nätet ska hållas i trim. Bara under 2021 kommer man att investera 300 miljoner kronor i elnätet.

Men det är inte bara nya och gamla ledningar som kräver investeringar. Elektrifieringen av transporter och kollektivtrafik ökar behovet av el och anslutningar.

– Det görs också stora satsningar på elektrifiering inom industrin och vi behöver framtidsanpassa elnätet till mer förnybar energi från sol och vind. Genom att utveckla elnätet gör vi det möjligt för Göteborg att utvecklas mot ett mer hållbart samhälle, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi elnät (GENAB) och affärschef el- och gasnät.

Som exempel på viktiga framtidssatsningar i elnätet nämner Lars Edström utvecklingen av Säve flygfält, elektrifiering av industri på Hisingen, en ny knutpunkt vid Hisingsbron och uppgradering av cirka 25-30 nätstationer per år.

– Sammantaget gör vi större investeringar i elnätet än någonsin, över 300 miljoner kronor bara under 2021. Om staden och kunderna fortsätter att utvecklas i den takt som vi ser nu kommer vi att ligga kvar på en hög investeringsnivå under många år framöver.

– Som göteborgarnas eget energibolag ska vi samtidigt hålla konkurrenskraftiga priser vilket vi lyckas bra med. I nationell jämförelse ligger vi på 17 plats av 290 kommuner och 170 nätbolag. Vi jobbar för stadens bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla vår egen verksamhet och en del går tillbaka till Staden och dess verksamhet, säger Lars Edström.

Här kan du läsa mer om de framtidsinvesteringar som görs i Göteborg. Vi har hela listan