Nyheter

Nexans Grimsås bygger nytt automatiserat logistikcenter

Nexans har stora planer för framtiden och framtidssäkrar nu verksamheten genom att bygga en ny lager- och logistikhall på 3000 m2 inom egna fabriksområdet. Tidigare har man hyrt lokal av Tranemo kommun en bit från fabriken och som inneburit att man behövt köra truckar genom samhället vilket påverkar såväl trafikflöden som bullernivåer.

Tack vare fint näringslivssamarbete med TUAB, Tranemo Utvecklings AB, kan man genom hyrköpsavtal uppföra en helt ny byggnad .

De ligger i båda aktörers intresse att värna ett närodlat samarbete. För Tranemo innebär det att säkra arbetstillfällen framöver och för Nexans innebär det att man nu kan satsa på ett automatiserat logistikcenter med digitala logistikfunktioner.

– Den svenska verksamheten i Grimsås är en av de två fabriker inom vår globala koncern som nu kommer att digitaliseras, berättar Lars Josefsson, vd Nexans Sverige. Det är naturligtvis både roligt och inspirerade att koncernen väljer att satsa i Sverige.

Det som beskrivs som en satsning på Industri 4.0 innebär effektivare produktionsflöden och starten på en omvälvande digitaliseringsprocess inom Nexans. I planen ingår även en successiv övergång till självkörande eltruckar som både hämtar och lastar – ytterligare ett initiativ som lierar med Nexans mål om en koldioxidneutral produktion till år 2030.

Bygget är redan igång och man avser börja flytta in i de nya lokalerna efter sommaren.