Nyheter

St1 och Midroc Rodoverken bygger nytt bioraffinaderi i Göteborg

St1 bygger ett nytt bioraffinaderi i Göteborg och samverkar med Midroc Rodoverken, leverantör av lagringslösningar för hållbar energi och processmedier.

Det nya bioraffinaderiet ska tas i drift 2022 och ha en årlig produktion på 200 000 ton förnybara bränslen.

För cisternanläggningen har St1 valt Midroc Rodoverken som partner och huvudleverantör. Affären handlar om att bygga åtta cisterner för förnybar energi. De största cisternerna mäter 26 meter i diameter och är 21 meter höga samt tillverkas i olika material för ändamålet. Midroc Rodoverken ansvarar för design, fabricering, montage, ytbehandling och isolering.

Midroc Rodoverkens vd, Johan Zettergren, kommenterar affären:

Vi är mycket tacksamma för att vi fått förtroendet att vara partner till St1 i detta viktiga projekt. Det betyder mycket att företag som St1 vågar och kan tänka långsiktigt i dessa tider, och samtidigt fortsätta satsa på framåtriktade investeringar för ökad hållbarhet.

Arbetet med design av cisternerna påbörjades under våren 2020, ochi november inleddes också montagearbetet som ni kan läsa mer om på St1s site. Cisternparken beräknas vara klar under sommaren 2021.

Midroc Rodoverken har en avancerad teknologi avseende montagemetoder och erbjuder hög flexibilitet och säkerhet i utförande som kunder som St1 kan dra nytta av. Det tros vara ett av skälen till att affären kommit till stånd, menar Johan Zettergren.