Nyheter

”Full storm” på elmarknaden

Här kommer veckans kommentar om elmarknaden v. 3. 2021från Entelios:

”Förra veckans kommentar handlade om de stora förändringarna i väderleken, till kalla, torra och vindstilla förhållanden, som sedan jul medfört en rejäl höjning av elpriserna. Även denna vecka hamnar vädret i blickfånget när det gäller svängningarna på kraftmarknaden.

Nu är det kraftfulla lågtryck som drabbar Norden och som ger såväl milda temperaturer som stora mängder nederbörd och höga vindstyrkor. I vissa områden förväntas vindhastigheten nå stormstyrka till helgen, vilket påverkar både spotpriset och terminpriserna.

Stort utbud på kort sikt

Det milda vädret medför att efterfrågan sjunker tämligen radikalt den här veckan – samtidigt som vinden kan innebär en trefaldigt ökad produktion av vindkraft, jämfört med de senaste dagarna.

Med så mycket vindkraft i systemet, jämte en minskad efterfrågan, tvingas vattenkraften minska sin produktion. Tillsammans med mycket nederbörd ger denna vecka en ökning av det hydrologiska överskottet. Det ger effekter när det gäller prisbilden.

Prisutveckling styrs av långtidsprognoser

Väderprognoserna för de nordiska länderna visar att kylan återkommer i nästa vecka och kan komma att bli kvar i flera veckor framöver. Med kyla och kanske lite vind och nederbörd förväntar sig elmarknadens aktörer att det hydrologiska överskottet kommer att vara förbrukat någon gång i februari. Det bidrar i sin tur till att höjning av priserna på terminskontrakten (el som levereras i framtiden).

Prognoserna visar att övriga Europa under de närmaste veckorna inte får samma kyla som Norden, men prognoserna tyder på att även Tyskland så småningom får kyligare väder och låg tillgång till vindkraft

Det kan bidra till höjda gaspriser eftersom gas både ersätter vindkraft och på kontinenten i viss omfattning även används för uppvärmning. Stigande gaspriser innebär en höjning av elpriserna i Europa, vilket i sin tur kan påverka de nordiska priserna uppåt.”