Nyheter

Vattenfall står för elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Vindkraftparken, som ägs av turbintillverkaren Enercon och Energy Infrastructure Partners, kommer att ha en installerad kapacitet på 253 MW, en beräknad årlig produktion på cirka 650 GWh och förväntas vara i full drift i slutet av tredje kvartalet 2021.

– Vi är glada att kunna teckna detta avtal för en så stor vindkraftpark och att inleda ett samarbete med dessa starka ägare. Avtalet kommer att stärka vår position som en ledande aktör av kraftbalansering och energimarknadstjänster och vi ser fram emot att arbeta med Markbygden-teamet, säger Johan Hagsten, chef Origination inom Vattenfalls affärsområde Markets.

Vindkraftparken kommer att bestå av 63 turbiner från Enercons nya turbinserie E-138 EP3. Enercon kommer att tillhandahålla omfattande drift- och underhållstjänster. När vindkraftparken är i full drift kommer den att producera tillräckligt med el för att förse mer än 66 000 svenska hushåll.

År 2020 tecknade investerare under ledning av den schweiziska kapitalförvaltaren Energy Infrastructure Partners AG (EIP) ett avtal om att förvärva upp till 85 procent av andelen i vindkraftsparken från Enercon, företaget bakom projektets utveckling och drift.