Nyheter

Nytt samverkansprojekt mellan Örebro Universitet och industrin

Det är via samverkansprojektet TransMission som Kerstin Winge, i samverkan med professor Nader Asnafi, ska skapa kontakter mellan företag och studenter på ingenjörsprogrammen för möjlighet till examensjobb och andra studentprojekt.

– Kerstin Winge har erfarenhet från industrin, och en genuin förståelse för verkligheten. Det är värdefullt när vi tydliggör de potentiella resurser som akademin har – att det blir win-win för både företag och studenter, säger Christopher Sund vid Alfred Nobel Science Park.

Han menar att Örebro universitet har ett högt akademiskt anseende, men att samarbetet med näringslivet kan bli bättre.

– Det finns forskningsprojekt som riktar in sig mot stora resursstarka företag, men vi behöver också rikta in oss på de små och medelstora bolagen.

Årsklocka

Kerstin Winge har tillsammans med Region Örebro län, Almi och Inkubera träffat näringslivsdirektörer för varje kommun i länet. Hennes vision är att skapa en årsklocka där studenterna på vårterminen under det andra studieåret funderar på vilka ämnen de är intresserade av att skriva om i ex-jobben, och att man på hösten arrangerar ett möte med företag.

– Många företag ser det som ett stort projekt att ta in examensarbetare, men så är det verkligen inte. Studenterna är självgående och behöver egentligen bara ha tillgång till lokaler och medarbetare som de kan fråga om de uppgifter som behövs för att utföra arbetet, säger Kerstin Winge.

Hon har hittills handlett ett 50-tal examensarbeten som bland annat tittat på processoptimering, monteringseffektivisering och integrerade ledningssystem. Och hon poängterar att det även går att göra nyttiga utbyten med företagen för mindre arbeten.

– Ett exempel är när studenterna gruppvis går ut till industriföretag och gör en Rapid Plant Assessment (RPA). Det är en praktisk metod för att bedöma hur lean verksamheten är. Andra kortare kontakter med industrin är tex inslag i produktutvecklingskurser där studenterna kan ha uppdrag hos företag.