Nyheter

Emballator introducerar rPP Soft Grey

Emballator har nu introducerat deras nya hinkmaterial,. Materialet är 100% återvinningsbart, där minst 90% kommer från återvunnen plast varav minst 75% kommer från konsumentspill.

Företaget har under två års tid fokuserat på att ta fram ett nytt material och har nu hittat en produkt som håller den höga standard som deras kunder förväntar sig.

Mats Jeppsson, Innovation Manager på Emballator Plastics & Innovation, lyfter fram att under arbetsprocessen har fokus legat på miljön och att skapa en cirkulär ekonomi.

Syftet med det nya materialet handlar om att kunna erbjuda kunderna produkter som både håller en hög kvalitets- och säkerhetsstandard, samt bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Det återvinningsbara materialet minskar koldioxidutsläppen med 56%, från råvara till fabriksport, jämfört med tidigare fossil-baserade alternativ. Vidare har Emballator sett till att transportutsläpp samt annat onödigt förpackningsmaterial, inte kommer att öka i samband med användandet av rPP Soft Grey.

Det återvinningsbara materialet har dessutom endast en låg eller ingen inverkan på produktegenskaperna. På grund av färgens ljusa ton erbjuds även möjlighet till offset dekorering som gör det möjligt för kunderna att få sitt unika tryck på produkten, utan etikett.

– Fördelarna med rPP Soft Grey har gjort att allt fler kunder väljer att övergå till materialet. Emballator ser hoppfullt på att en större andel av deras kunder kommer att succesivt byta till rPP Soft Grey under 2021, säger Richard Johansson, Marknads- & Försäljningschef på Emballator Lagan Plast AB.

Emballator erbjuder och tillverkar förpackningslösningar till såväl lokala som globala företag och varumärken som verkar inom segmenten livsmedel, kemiteknik, färg, läkemedel, hälsa, livsstil, kroppsvård och kosmetik.

Emballator har ca 900 anställda och omsätter drygt 2 miljarder SEK. Våra bolag är indelade i tre affärsområden Emballator Metal Group, Emballator Plastics & Innovation och Emballator Packaging UK, med 10 tillverkningsenheter i Sverige, Finland och Storbritannien.

Bild av anncapictures