Nyheter

Nytt ställverk vid Stadsfjärden i Piteå

Ställverket vid Stadsfjärden som uppfördes på 70-talet rustas upp och byts ut. Ställverket förser stora delar av centrala Piteå med elkraft och kan anses vara en av de viktigaste knutpunkterna i Piteå kommun.

Projektet är ett samarbete mellan Vattenfall och PiteEnergi och är en viktig investering då befintligt ställverk har uppnått sin tekniska livslängd och helt enkelt är uttjänt. Enligt gällande tidsplan kommer den nya stationen att vara klar 2022.

– Både arbetsmiljön, person- och leveranssäkerheten blir högre i och med att gammal utrustning ersätts med ny. Dessutom blir den nya anläggningen en inomhusstation, vilket innebär att det som allmänheten kommer att se är en förhoppningsvis estetiskt tilltalande byggnad, säger Daniel Ruisniemi, Chef planering Elnät.