Nyheter

Ny studie: Snart utgör 60% av omsättningen för företag inom verkstadsindustrin av tjänster

En ny studie från Accenture visar att i genomsnitt 30 procent av verkstadsindustrins omsättning kommer från tjänsteförsäljning, en siffra som sannolikt kommer att öka till 60 procent de närmsta åren.

Studien visar även att ett ökat fokus på servicedrivna affärsmodeller, specifikt digitala tjänster, hjälper industriföretag att bättre hantera konjunktursvängningar. Detta då fler än 60 procent av de tillfrågade industriföretagen i studien uppgav att deras tjänsteverksamhet accelererade när kunderna efterfrågade digitala tjänster under covid-19-pandemin.

Resultaten i rapporten Blueprint for Service Success: Your How-To Guide on Service Transformation baseras på en global studie inom verkstadsindustri och medicinteknik och visar på hur industriföretag bör agera för att snabbare ställa om till att bli tjänsteleverantörer istället för endast tillverka utrustning och fysiska produkter.

Medtech-branschen är den som varit mest framgångsrik i tjänsteomvandlingen, men även maskintillverkare och övrig verkstadsindustri tjänar mycket på att växa sitt serviceerbjudande. I industribranscher som traditionellt förknippas med produktion, finns alltså stora möjligheter att utveckla tjänsteerbjudandet, som redan utgör en stor av den befintliga omsättningen.

Svenska och finska företag söker fortfarande efter rätt erbjudande

Av de svenska och finska industriföretagen som tillfrågades i undersökningen har majoriteten (48 procent) en högre andel tjänsteintäkter jämfört med det globala snittet, men har en lägre lönsamhet totalt sett för sina serviceerbjudanden. Dessutom var det inte ett enda svenskt eller finskt industriföretag som hamnade i topp när det gällde serviceerbjudande, och andelen i det översta skiktet var låg jämfört med resten av världen.

Undersökningen visar att de industriföretag som lyckats bäst har prioriterat investeringar i molnbaserade IT-system, datalagring och gränssnitt som en solid grund för tillväxt av tjänster. Industrikunder är mer intresserade av att hitta värde i tjänster och support än att bara köpa en produkt.

Därför är det viktigt att utveckla sitt erbjudande och dra nytta av digitala plattformar. Företag som inte hänger med i den utvecklingen kan riskera att tappa lönsamhet och konkurrenskraft.