Nyheter

Unipers uppgraderade gasturbin i Halmstad tillbaka i störningsreserven

Unipers största och nyaste gasturbin i störningsreserven, G12 i Halmstad, är nu åter i beredskap efter att ha uppgraderats och fått högre effekt, bättre verkningsgrad och minskade utsläpp. Gasturbinernas roll i störningsreserven är att snabbt hantera och lindra konsekvenserna av oväntade fel i elsystemet.

Störningsreservens primära roll är att hantera olika former av störningar som uppstår i elsystemet. Det kan handla om att en överföringskabel plötsligt slutar fungera eller att ett kraftverk oväntat förlorar produktionsförmågan. Här har gasturbinerna en viktig funktion för svensk försörjningstrygghet genom att lindra konsekvenserna av oväntade händelser i elsystemet, och därmed förhindra att större fel uppstår.

Uniper Sverige har nio gasturbiner som ingår i störningsreserven.

En av gasturbinerna är G12 i Halmstad, som nu har uppgraderats och fått högre effekt, bättre verkningsgrad och minskade utsläpp.

– G12 i Halmstad var redan före uppdateringen vår största och nyaste gasturbin. Efter uppgraderingen kan G12 leverera över 200 MW. I en tid då kraftsystemets behov av flexibilitet ökar känns det jättebra att vi har stärkt vår förmåga att stötta elsystemet och därmed bidra till en stabil elförsörjning, säger Mikael Nilsson, kraftverkschef för Unipers gasturbiner och ansvarig för störningsreserven.

Helt nyutvecklad turbin

Uppgraderingen har genomförts tillsammans med Siemens, som har utvecklat en helt ny turbin och behövde en pilotanläggning för att utvärdera turbinen innan den erbjuds till marknaden. Av olika skäl ansågs Unipers största turbin vara en lämplig anläggning, vilket innebär att den har utrustats med väldigt många extra mätpunkter och kommer att vara i fokus från Siemens utvecklingsavdelning under flera år framöver.

Förutom turbinen har även andra stora delar bytts ut helt eller delvis, som exempelvis kompressor, lager, bränslesystem, brännkammare och brytare. Turbinen har i och med detta att ökat sin effekt med 37,5 MW samtidigt som verkningsgraden förbättras med 2,75 procent. Trots den ökade effekten uppnås full effekt fortfarande inom 15 minuter och kväveoxidutsläppen vid full effekt är lägre.

– Uppgraderingen och livstidsförlängningen har varit det största projektet inom vår gasturbinverksamhet sedan G12 byggdes i början av 1990-talet. Det har förstås ställt stora krav på oss, i synnerhet med tanke på pandemin. Teamet har gjort en fantastisk insats och vi är väldigt stolta och glada över att G12 nu är åter i beredskap i störningsreserven, säger Mikael Nilsson.

Fakta: Om gasturbinerna i störningsreserven

Unipers gasturbiner används när ett plötsligt produktionsbortfall inträffar i ett baskraftverk och styrs av Svenska kraftnät. De används också för att stödja elnätet i samband med nätstörningar och vid överföringssvårigheter. Det tar mellan 3 till 15 minuter för en gasturbin att nå full effekt, beroende på typ och storlek.

Så sent som i september förra året uppstod ett allvarligt fel i samband med att den nya NordLink-kabeln mellan Norge och Tyskland skulle testköras. Felet påverkade hela det nordiska elsystemet, men störningen kunde begränsas bland annat genom att gasturbiner snabbstartades. I Sverige var det sju gasturbiner som gick igång, varav tre turbiner från Uniper.

Bild: Uniper