Nyheter

Ny teknik från Sandtec: Ny torkteknik dubblar värdet på bark

Med en smart och effektiv barktork kan industrier och värmeverk höja energivärdet i sitt bränsle och spara pengar. Med Örnsköldsviksföretaget Sandtecs nyutvecklade teknik kan barken dessutom torkas helt med hjälp av spillvärme – en hållbar lösning med fördelar i alla ändar.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle gör biobränslen högintressanta och bark från skogsindustrin är ett av de bränslen som används både i industrier och värmeverk. Innovationen kan göra barken mer intressant som alternativ till olja, kol och torv som många nu strävar mot att fasa ut.

Fördelarna med att elda torrare bark är flera:

Energivärdet är högre, mer bark kan lastas i transporterna, och det blir mindre rökgaser vid förbränningen.

Med denna kunskap i medvetandet har konstruktionskonsulten Per Sandström utvecklat ett koncept för en ny barktork. Till skillnad från tidigare modeller kan torken drivas med överskottsvärme från den anläggning där den placeras.

Barken matas genom flera våningar, där 60-gradig luft pressas igenom barken underifrån. På en timme kan 30 kubik bark torkas med en tork på 150 m2 och nå en vattenhalt på omkring 30 i stället för 60 procent. Genom en enkel, beprövad konstruktion och smart utnyttjande av plats minimeras också kostnaderna för torken till omkring hälften av andra motsvarande maskiner.

– Torken ska byggas i moduler, så att det går att bygga ut den med så stor yta och många våningar man vill ha, och den levereras färdig med tak, säger Per.

Han har tidigare arbetat med större förbränningsanläggningar, bland annat med bränslehanteringen på Hörneborgsverket i Örnsköldsvik och en större tork i Varberg som varit i drift i tio år.

Med sitt koncept var han en av deltagarna i BizMakers program Forest Business Accelerator 2020, där utvalda startups får testa och bolla sina idéer med RISE ProcessumSCA och IBM.

– Det viktigaste för mig har varit de kontakter jag kunnat knyta genom acceleratorn, och att föra en löpande dialog med SCA. RISE Processum har kommit med handfasta tips kring torkningen, säger Per.

Under acceleratorns gång har projektet gått från idé till verklighet. En testtork i miniatyr är nu i drift. Sandtec för en nära dialog med SCA, och tillsammans kommer de att fortsätta testa och utveckla barktorken.

– Vi använder själva en hel del bark som biomassa för energiändamål vid bruken. Kan man torka barken på det här sättet, och få ett högre energivärde, så skulle det teoretiskt gå åt mindre bark. Får vi ett överskott av bark skulle den exempelvis kunna säljas på marknaden. Det händer mycket inom området restströmmar nu, och det finns många tankar kring olika applikationsområden. Det här spåret finns med som en intressant möjlighet, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

Johan Vestberg, affärsutvecklare på BizMaker, ser stor potential i Per Sandströms innovation.

– På fem års sikt ser vi stigande priser och ökad efterfrågan på bark, så Per ligger helt rätt i tid, rätt i produkt, och han dubblar värdet på något många ser som waste. Dessutom har Per byggt en av de två stora torkar som i dag är i drift i Sverige, så med sin specialistkunskap och erfarenhet är han helt rätt person